REKISTERISELOSTE

Voimassa 10.10.2014 alkaen
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Bella & Bo (y-tunnus - 2647257-5)
Tuulenpesäntie 4
65280 VAASA
SUOMI

2. Rekisteriasiosta vastaava henkilö
Katja Bonäs/Belinda Söderlund
Bella & Bo
Sähköposti: info@bellabo.fi
Puh. +358 44 981 6260

3. Rekisterin nimi
Bella & Bo:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Bella & Bo verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, yhteydenottojen hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinoinitviestintää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä ja ovat tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröitymis vaiheessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaukset periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olvevilla teknisillä suojauohjelmilla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itsestään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puuttellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti.